MENY

  Startsiden
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Ny 110-sentral
  Linker
  Hendelser siste uke
  Nyhetsarkiv
 
 

REDNINGS- OG BEREDSKAPSSEMINAR PÅ RØRVIK.

Av Lars Inge Nilsen 
19.09.2012
 
Rednings- og beredskapsseminar for 70 personer på Rørvik av leder Nord-Trøndelag LRS øvingsforum/pob. Stig Fredriksen, FOE
-
 
 
LRS Nord-Trøndelag v/øvingsforum avholdt fredag 7.9. etter oppfordring fra lensmann Erik Stovner Rednings- og beredskapsseminar for 70 personer på Rørvik.
 

Deltakerne på seminaret var offentlige og frivillige etater fra Vikna og Nærøy kommune. Målgruppen var personer med lederoppgaver på alle nivåer og personell på taktisk nivå.

Målet med seminaret var at deltakerne skulle få bedre kjennskap og større forståelse for samvirkeprinsippet i redningstjenesten.

Deltakerne ble delt inn i etatsgrupper hvor de ble utfordret i en hendelse ved Rørvik lufthavn. Etter diskusjon i gruppene ble løsningen lagt fram i en aktiv plenumsdiskusjon.
 
Lensmann Stovner og ordfører Reinert Eidshaug oppsummerte med at dagen hadde gitt alle en god innføring i samvirkeprinsippet. Ytre Namdal er et vekstområde i Nord-Trøndelag.
 
Foruten flyplass passerer det årlig ca. 30 tusen skip i Nærøysundet, bl.a. to daglige anløp av hurtigruten og flere avganger med hurtigbåt.
 
Regionen har store skoler med elever som transporters til og fra. I tillegg kjøres det daglig ut flere titalls vogntog med fisk fra regionen.
 
Seminaret har gjort at deltakerne vil være bedre forberedt på å takle en hendelse i regionen.
-